Serveis

Disseny d’experiència d’usuari

Treballar de forma col·laborativa i iterativa per crear sistemes de disseny ens permeten garantir la consistència, l’escalabilitat i la facilitat d’ús dels teus productes i serveis digitals

 • UI Design
 • UI Development
 • UX Design
 • Arquitectura de la informació
 • Auditoria UX
 • Prototipat UX
 • Disseny d’interaccions
 • Sistemes de disseny (major consistencia gràfica i més facil implementació)

Investigació, consultoria i estratègia digital

Comprendre les motivacions del públic objectiu, conèixer la competència i el mercat o identificar les teves necessitats a nivell tecnològic ens ajudaran a desenvolupar una experiència clara i eficaç o a plantejar la estrategia més adient.

 • Estrategia digital
 • User & Market Research
 • Digital Customer journey mapping
 • Buyer persona

Consultoria IT i Desenvolupament

Creem, donem suport i mantenim llocs i aplicacions web d’alt rendiment. Segons una metodologia basada en els objectius, el calendari i les expectatives. Sempre amb les tecnologies més adients a les característiques i necessitats de cada projecte.

 • Ecommerce (Magento, Prestashop, Shopify, Woocommerce)
 • Desenvolupament web (Drupal, WordPress) en CMS i en plataformes SaaS 
 • PWA (Progressive Web Applications)
 • Jamstack (Gatsby, NuxtJS… ) tecnologia estàtica per una velocitat i seguretat immillorable.
 • Headless CMS (API first) i/o aplicacions desacoplades
 • Aplicacions i infraestructures basades en microserveis i integracions contra API
 • Integracions i implementació de PIM (Product information management), DAM (Digital Asset Management)
 • Consultoría IT de tecnología de plataformes: CMS, PIM, DAM, etc
 • Consultoria integracions API
 • Consultoria Drupal: Arquitectura i integració de Drupal, Drupal UX / Theming, Rescat de projectes Drupal, Suport Drupal, Optimització del rendiment de Drupal, Integració contínua de Drupal
 • Emergències i rescat de websites, webapps i infraestructures d’allotjament en precari
 • Auditoria tecnològica

Beneficis

 • Reducció d’errors i retards
 • Control de versions i sistemes de ticketing
 • Documentació tant a nivell de codi com de Wiki
 • Test rigorós i garantia de qualitat

Optimització i millora contínua

Processos iteratius i sistemàtics basats en l’analitica i en els resultats per millorar la taxa de conversió i l’experiència d’ús de pàgines web i aplicacions. Els processos de millora contínua incrementen de forma eficaç el rendiment de les pàgines web.

 • Conversion rate Optimization (CRO)
 • Web Performance Optimization (WPO)
 • Avaluació i análisi resultats
 • Estrategia de optimització
 • Implementació millores
 • Serveis A/B Testing

Suport i manteniment

Diferents models de serveis de suport, manteniment i assistència per abordar els reptes a tots els nivells (des del desenvolupament i l’arquitectura fins a l’allotjament i la seguretat) són garantia de creixement i l’èxit.

 • Actualitzacions de CMS verificades. Per reduir les possibilitats de desplegaments de codis defectuosos
 • Plans de recuperació i restauració documentada
 • Infraestructura d’allotjament d’alt rendiment personalitzades
 • Integració contínua
 • Flux de treball Git
 • Docker

Beneficis

 • Millora de la seguretat
 • Millora del rendiment
 • Augmenta l’eficiència per al desenvolupament futur

Digital content & inbound marketing

Captar l’atenció d’unes audiències cada vegada més exigents i segmentadas, és un repte que cal afrontar per assegurar-se el exit actual i futur

 • Estratègia de contingut
 • Marketing de contingut
 • Desenvolupament de contingut: White Papers, eBooks, infografia, Blog, social Media Posts, Video Production, etc)
 • SEO (Search Engine Optimization)
 • PPC i mitjans pagats (Planificació de mitjans digitals orientada a generar conversions)
 • Community Management
 • Social Media Marketing
 • Marketing automation
 • Email Marketing

Analítica i reporting

Estratègia de seguiment i control de resultats

 • Definició de KPIs i com obtenir-los
 • Definició del sistema de seguiment de mètriques
 • Panells control dels principals indicadors de rendiment
 • Definir objectius de conversió a Google Analytics
 • Indicadors de posicionament en cercadors
 • Indicadors de rellevància social
 • Codis de seguiment campanyes puntuals
 • Generació Informes i propostes de seguiment