Body Genius. Un cas d’èxit fulgurant …

Un cas d’èxit fulgurant … Des del rescat de la pàgina web per obsolescència de la plataforma fins a l’optimització del rendiment del lloc web i la seva infraestructura d’allotjament com a conseqüència del creixement exponencial de la marca.

En poc més de dos anys, Body Genius multiplica comandes i es col·loca com una de les marques de referència dins dels dolços proteics saludables. A causa d’aquest creixement, el lloc web comença a mostrar carències i debilitats que requereixen d’una profunda intervenció.

Veure més

Body Genius. Un cas d’èxit fulgurant …

Un cas d’èxit fulgurant … Des del rescat de la pàgina web per obsolescència de la plataforma fins a l’optimització del rendiment del lloc web i la seva infraestructura d’allotjament com a conseqüència del creixement exponencial de la marca.

Body Genius neix de la necessitat d’un petit obrador de xocolata de reinventar-se. Amb una experiència de més de 50 anys en l’elaboració de xocolata de forma artesanal i orientats a oferir servei a professionals de la pastisseria, es reinventen per oferir nutritius capricis saludables.

Com a conseqüència d’aquest canvi neix la marca Body Genius i la seva primera ecommerce. En dos anys, Body Genius multiplica comandes i es col·loca com una de les marques de referència dins dels dolços proteics saludables.

A causa d’aquest creixement, el lloc web comença a mostrar carències i debilitats que requereixen d’una profunda intervenció.

Repte

Es planteja el repte de l’rescat de l’web per obsolescència de la plataforma i enfront de la necessitat d’optimitzar el rendiment del lloc web com a conseqüència del creixement de la marca.

Solució

Es planteja el projecte en 3 fases:

 1. Consultoria
 2. Desenvolupament, disseny i usabilitat
 3. Nova estratègia SEO

La fase de consultoria és crucial per buscar una solució òptima i ràpida a les mancances de l’anterior plataforma.
Per això es treballa per identificar:

 • Deficiències.
 • Necessitats a curt termini.
 • Condicionants tecnològics ja que l’empresa utilitza un programa de gestió integral per als processos de gestió de comandes i control d’estoc.
 • Necessitats d’infraestructura de hosting per dimensionar correctament la seva estructura.

Com a conseqüència d’aquesta anàlisi s’efectua una migració, no només de la plataforma Prestashop a la seva última versió, sinó també de tota la infraestructura de hosting.

Es decideix per la migració a una nova configuració de hosting flexible en què a més s’aposta, per millorar el rendiment, per aïllar la base de dades de la resta de l’web. Aquesta nova infraestructura és capaç de suportar un alt volum de visites i una elevada concurrència en els pics que se succeeixen en els continus llançaments i campanyes de màrqueting dutes a terme per la marca.

En la fase de disseny i usabilitat s’aprofita per modificar completament la plantilla gràfica amb l’objectiu d’aconseguir un major rendiment i una millor experiència d’usuari amb:

 • Nou disseny amb nous i més rics recursos gràfics.
 • Millores a la pàgina de producte, amb una gran ampliació dels continguts.
 • Nova categorització dels productes.
 • Addició un nou tipus de contingut “Receptes” com a complement d’alt valor per al perfil de públic objectiu.
 • Noves funcionalitats per incentivar la compra i la fidelització de client.

De forma simultània es treballa de forma paral·lela a la definició i execució d’una estratègia SEO, que inclou un extens i profund anàlisi de les intencions de recerca dels principals perfils de públic objectiu, en totes les fases del procés de compra i l’adaptació dels continguts, la categorització dels productes i els criteris d’enllaçat intern a aquesta estratègia. Aquestes tasques executades de forma intensiva ens han permès fer front a una competència internacional d’envergadura.

Resultats

Des del llançament de la nova pàgina web, el creixement en visites orgàniques ha estat superior a l’90% i les transaccions han augmentat un 85%.

Tots els indicadors de qualitat de la visita amb millorat de forma espectacular, destacant especialment el nombre de pàgines visualitzades, les pàgines per sessió i la reducció del percentatge de rebot.

En les successives campanyes realitzades no hi ha hagut problemes de rendiment tot i la concurrència. El servidor ha suportat un volum d’usuaris 10 vegades superior a la mitjana, en alguns casos.

Pel que fa a l’estratègia SEO en pocs mesos s’ha aconseguit posicionar i consolidar en el top 3 desenes de paraules claus transaccionals i altres tantes de informacionals però summament estratègiques per als objectius de la marca fins aconseguir ser una referència en el sector.

Reto
 • Rescat de l’web per obsolescència de la plataforma.
 • Necessitat d’optimitzar el rendiment del lloc web com a conseqüència del creixement de la marca.
 • Redimensionament i adaptació de la infraestructura de hosting.
 • Redisseny i optimització de la plantilla gràfica.
 • Integració amb sistema de gestió i control d’estoc.
 • Incentius per augmentar el valor mitjà de les comandes.
 • Accions de fidelització mitjançant email màrqueting.
Solución
 • La fase de consultoria es treballa per identificar: deficiències , necessitats i condicionants.
 • Ja en la fase d’execució, migració, de la plataforma Prestashop a la seva última versió.
 • Nova infraestructura de hosting personalitzada d’alt rendiment molt flexible per suportar els alts pics de visites i concurrència que se succeeixen en les contínues campanyes de màrqueting dutes a terme per la marca.
 • Nova plantilla gràfica amb l’objectiu d’aconseguir un major rendiment i una millor experiència d’usuari.
 • Millores a la pàgina de producte, amb una gran ampliació dels continguts i nova categorització dels productes.
 • Addició d’un nou tipus de contingut “Receptes” com a complement d’alt valor per al perfil de públic objectiu.
 • Noves funcionalitats per incentivar la compra i la fidelització de client.
 • Definició i execució d’una estratègia SEO, identificant les intencions de recerca en totes les fases del procés de compra i adaptant els continguts i els criteris d’enllaçat intern a aquesta estratègia.
 • Finalment es van activar regles d’automatització d’enviament de correus electrònics a clients segons diferents criteris.
Resultados
 • Des del llançament de la nova pàgina web, el creixement en visites orgàniques ha estat superior al 110% i les transaccions han augmentat un 93% i els ingresos derivats de l’augment de la mitjana de la comanda un 124%.
 • Tots els indicadors de qualitat de la visita amb millorat de forma espectacular, destacant especialment el nombre de pàgines visualitzades, les pàgines per sessió i la reducció del percentatge de rebot.
 • En les successives campanyes realitzades no hi ha hagut problemes de rendiment tot i la concurrència. El servidor ha suportat un volum d’usuaris 10 vegades superior a la mitjana, en alguns casos.
 • Pel que fa a l’estratègia SEO en pocs mesos s’ha aconseguit posicionar i consolidar en el top 3 desenes de paraules claus transaccionals i altres tantes de informacionals però summament estratègiques per als objectius de la marca fins aconseguir ser una referència en el sector.